Junior Onur UNURLU

JAVASCRIPT ILE ÇEREZ OLUŞTURMA SILME

Javascript ile Çerez Oluşturma Silme Hakkında;

<html>
<head>

<script type="text/javascript">
function cerez_yaz(xxx)
{
var cerezTarihi = new Date();
cerezTarihi.setMonth(cerezTarihi.getMonth() + 1 );
cerezAdi = "Hangi_Site_Adi_Kullandiysan_Odur";
if (xxx="2")
{
cerezDeger = escape("OnurluDünya_"+cerezTarihi);
}
else if (xxx="1")
{
cerezDeger = escape("AAAAA yenisi Geldi_"+cerezTarihi)
}
document.cookie = cerezAdi + "=" + cerezDeger + ";expires=" + cerezTarihi.toGMTString();
}


function cerez_sil()
{
var sure = new Date();
sure.setFullYear(sure.getFullYear() - 10);
document.cookie = "Hangi_Site_Adi_Kullandiysan_Odur=;expires=" + sure.toGMTString();
}


function cerez_oku()
{
    var Cerez = document.cookie;
    var Duzenli = new RegExp("Hangi_Site_Adi_Kullandiysan_Odur=([^;=]+)[;\b]?");
    if(Duzenli.test(Cerez))
    {
        Sonuclar = Duzenli.exec(Cerez);
        alert( unescape(Sonuclar[1]) );        
    }
    else alert("Çerez bulunamadi");
}</script>
</head>
<body onLoad="cerez_yaz(2)">
<br>
<br>
<input type="button" name="cerezyazdir" value="Yeni Çerez Yazdir" onClick="cerez_yaz(1)" >
<br><br><input type="button" name="bt1" value="cerez oku" onClick="cerez_oku()" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="button" name="bt1" value="cerez sil" onClick="cerez_sil()" >


</body>
</html>
Facebook

   SON EKLENEN 6 LİNK