Junior Onur UNURLU
SMMM Fiyatları Ücretleri Nur Sayılır,Toner Dolumu, ????? ???? ??????,İş Makinaları Yedek Parçaları,Komatsu İş Makinaları Yedek Parçaları,Volvo İş Makinaları Yedek Parçaları,Cat İş Makinaları Yedek Parçaları,Halı Yıkama Adana,Adana Halı Yıkama,Kuru Temizleme,Oto Döşeme,Adana Evden Eve Nakliyat,Evden Eve Nakliyat Adana,Rulo Halı Poşeti,Kuru Temizleme Poşeti,Elbise Poşeti,Atlet Poşet,Hışır Halı Poşeti,Halı Poşeti,Ucuz Halı Poşeti,Streç Film,Baskılı Poşet,Adana Evden Eve Nakliyat Fiyatları,adana doğalgaz firmaları,Niğde Halı Yıkama,adana doğalgaz fiyatları,adana seo,Adana Çukurova, Seyhan Su(Sıhhi) Tesisatçısı Arayanlar Firmaları,Antalya Halı Yıkama,Halı Yıkama Antalya,adana inşaat sonrası temizlik,Ev Temizliği,kuru temizleme poşeti,baskılı rulo poşeti,hışır poşet,halı poşeti,ucuz halı poşeti,streç film,balonlu naylon,karton bardak,streç,atlet poşet,çöp poşeti,hışır atlet poşet,Halı Yıkama Antalya,Niğde Halı Yıkama, أسعار مكائن غسيل السجاد المستعملة,أسعار مكائن غسيل السجاد الاوتماتيكية,ارخص مكنة لغسل السجاد,مكنة غسل السجاد المستعمة أسعار ,مكنة فض السجاد,مكائن غسيل السجاد ,مكنة غسل السجاد قائمة الاسعار ,مكنة غسل السجاد الصناعية , مكائن عصر السجاد , مكائن غسيل السجاد المستعملة , مكائن غسل السجاد الاوتماتيكية بالكامل , مكنة غسيل البطانية, مكنة تنظيف السجاد , مكنة غسيل لحاف, مكنة غسيل السجاد الصناعية

BINARY DOSYA YÜKLEME ADODB.RECORDSET SET FSO CREATEOBJECT(SCRIPTING.FILESYSTEMOBJECT

Binary Dosya Yükleme ADODB.Recordset Set fso CreateObject(Scripting.FileSystemObject Hakkında;

<form ENCTYPE=”multipart/form-data” ACTION=”yukleme2.asp?tur=<%=RS2(”tur”)%>&yuklenecek_id=<%=g_id%>” METHOD=”post” target=”_self” >
<input NAME=”File2” class=”resimyukleme” SIZE=”30” TYPE=”file”>
<input type=”submit” value=”   Yükle ” class=”resimyuklebuton” >
 </form>


ForWriting = 2
    adLongVarChar = 201
    lngNumberUploaded = 0   
    noBytes = Request.TotalBytes
    binData = Request.BinaryRead (noBytes)
    Set RST = CreateObject(”ADODB.Recordset”)
    LenBinary = LenB(binData)
    if LenBinary > 0 Then
    RST.Fields.Append ”myBinary”, adLongVarChar, LenBinary
    RST.Open
    RST.AddNew
    RST(”myBinary”).AppendChunk BinData
    RST.Update
    strDataWhole = RST(”myBinary”)
    End if
    strBoundry = Request.ServerVariables (”HTTP_CONTENT_TYPE”)
    lngBoundryPos = instr(1, strBoundry, ”boundary=”) + 8
    strBoundry = ”--” & right(strBoundry, len(strBoundry) - lngBoundryPos)
    lngCurrentBegin = instr(1, strDataWhole, strBoundry)
    lngCurrentEnd = instr(lngCurrentBegin + 1, strDataWhole, strBoundry) - 1
    Do While lngCurrentEnd > 0
    strData = mid(strDataWhole, lngCurrentBegin, lngCurrentEnd - lngCurrentBegin)
    strDataWhole = replace(strDataWhole, strData,””)
    lngBeginFileName = instr(1, strdata, ”filename=”) + 10
    lngEndFileName = instr(lngBeginFileName, strData, chr(34))
    if lngBeginFileName = lngEndFileName and lngNumberUploaded = 0 Then

”Resim boş yükleme Yapılırsa Buraya Yönlendir
    Response.Redirect ”dosya_ekle.asp?page=resim_ekle&haber_islemi=ekle&er=1&id=”&yuklenecek_id
    End if
    if lngBeginFileName <> lngEndFileName Then
    strFilename = mid(strData, lngBeginFileName, lngEndFileName - lngBeginFileName)
    tmpLng = instr(1, strFilename, ””)
    Do While tmpLng > 0
    PrevPos = tmpLng
    tmpLng = instr(PrevPos + 1, strFilename,””)
    Loop
    FileName = right(strFilename, len(strFileName) - PrevPos)
    lngCT = instr(1,strData, ”Content-Type:”)
    if lngCT > 0 Then
    lngBeginPos = instr(lngCT, strData, chr(13) & chr(10)) + 4
    Else
    lngBeginPos = lngEndFileName
    End if
    lngEndPos = len(strData)
    lngDataLenth = lngEndPos - lngBeginPos
    strFileData = mid(strData, lngBeginPos, lngDataLenth)   
    Set fso = CreateObject(”Scripting.FileSystemObject”)


”Dosya Adına bulunmaz kimllik ekleniyor
SagMetin = Right(FileName, 4)
    saat=Hour(time)
    dakika=Minute(time)
    saniye=Second(time)
    birlestir1=saniye&dakika&saat
    tarih=Date()
    tarih1=Day(tarih)
    tarih2=Month(tarih)
    tarih3=Year(tarih)
    birlestir2=tarih1&tarih2&tarih3


    FileName=yuklenecek_id&birlestir1&birlestir2&SagMetin
    Set f = fso.OpenTextFile(server.mappath(imagedir) & ”/” & FileName, ForWriting, True)
    f.Write strFileData
    Set f = nothing
    Set fso = nothing
    lngNumberUploaded = lngNumberUploaded + 1
    End if
    lngCurrentBegin = instr(1, strDataWhole, strBoundry)
    lngCurrentEnd = instr(lngCurrentBegin + 1, strDataWhole, strBoundry) - 1
    loop


 ”Veritabanına Kaydediliyor
veriyionayla=”update uygulamalar  set dosya_adi=””&FileName&”  where id=”& yuklenecek_id
condb.execute(veriyionayla)

 ”Yönlendirme Yapılıyor
Response.Redirect ”dosya.asp?er=2”
Facebook

SMMM Fiyatları Ücretleri Nur Sayılır,Toner Dolumu, ????? ???? ??????,İş Makinaları Yedek Parçaları,Komatsu İş Makinaları Yedek Parçaları,Volvo İş Makinaları Yedek Parçaları,Cat İş Makinaları Yedek Parçaları,Halı Yıkama Adana,Adana Halı Yıkama,Kuru Temizleme,Oto Döşeme,Adana Evden Eve Nakliyat,Evden Eve Nakliyat Adana,Rulo Halı Poşeti,Kuru Temizleme Poşeti,Elbise Poşeti,Atlet Poşet,Hışır Halı Poşeti,Halı Poşeti,Ucuz Halı Poşeti,Streç Film,Baskılı Poşet,Adana Evden Eve Nakliyat Fiyatları,adana doğalgaz firmaları,Niğde Halı Yıkama,adana doğalgaz fiyatları,adana seo,Adana Çukurova, Seyhan Su(Sıhhi) Tesisatçısı Arayanlar Firmaları,Antalya Halı Yıkama,Halı Yıkama Antalya,adana inşaat sonrası temizlik,Ev Temizliği,kuru temizleme poşeti,baskılı rulo poşeti,hışır poşet,halı poşeti,ucuz halı poşeti,streç film,balonlu naylon,karton bardak,streç,atlet poşet,çöp poşeti,hışır atlet poşet,Halı Yıkama Antalya,Niğde Halı Yıkama, أسعار مكائن غسيل السجاد المستعملة,أسعار مكائن غسيل السجاد الاوتماتيكية,ارخص مكنة لغسل السجاد,مكنة غسل السجاد المستعمة أسعار ,مكنة فض السجاد,مكائن غسيل السجاد ,مكنة غسل السجاد قائمة الاسعار ,مكنة غسل السجاد الصناعية , مكائن عصر السجاد , مكائن غسيل السجاد المستعملة , مكائن غسل السجاد الاوتماتيكية بالكامل , مكنة غسيل البطانية, مكنة تنظيف السجاد , مكنة غسيل لحاف, مكنة غسيل السجاد الصناعية
   SON EKLENEN 6 LİNK